Kinderen met overgewicht en hun ouders op een verrassende, vrolijke, verantwoorde manier begeleiden.

Als diëtist, gewichtsconsulent of jeugdarts weet je als geen ander welke voedingsstoffen een kind nodig heeft voor de gezonde groei. 
Om deze kennis over te brengen aan kinderen, jongeren en ouders worden er naast deze weet andere ondersteunende capaciteiten van je gevraagd: Het motiveren en stimuleren van kinderen en ouders om met plezier, op basis van opbouwend zelfvertrouwen, langdurig de gezonde leefstijl te handhaven.

De Hip & Healthy opleiding is ontwikkeld op basis van ervaring met kinderen en overgewicht en hun ouders vanaf 1999. Alomvattend is deze kennis, om rakend en integer te kunnen motiveren en stimuleren, overzichtelijk samengevat in opleidingen.

De opleiding “Praktische Pedagogische Gezinscoaching van de Hip & Healthy Academy is breed, vernieuwend, onderscheidend en compleet.

De opleiding is er volledig op gericht om kinderen, jongeren en ouders integer, krachtig, zeker en zonder wijzend vingertje bij te staan op de weg naar het gezonde gewicht.

De pijlers van de Hip & Healthy Opleidingen:

Plezierig leren motiveren.
Grensverleggend ouders motiveren om hun kinderen bij te staan.
Stimuleren van kinderen en ouders uit verassend veel invalshoeken.
Humor hoog houden.
Praktijkgericht inzicht krijgen.
Wederzijds vertrouwen opbouwen.

De stof van de opleiding is een verruimend plezier - om als diëtist zelfverzekerd en professioneel - in alle situaties kinderen en hun ouders aan te reiken.
Voor moeilijke omstandigheden waarin het kind of de ouder zou vastlopen of opgeven biedt de diëtist met de Hip & Healthy Specialisatie Kind & Motivatie de kinderen en ouders een aangenaam vernieuwend haalbaar perspectief welke op maat van het gezin verassend de kans van slagen verwezenlijkt.

Beweging en sport, stimulatie/motivatie van kind en gezin

Waarom is sporten en bewegen zo goed voor je? Overbrengen op kind en ouder.
Hoe pas je dat makkelijk in bij een druk gezin?
Wat is leuk om samen te doen?
Wat kun je doen zonder dat het veel geld kost?
Hoe krijg ik een puber in beweging?

Coachen en begeleiden van ouder en kind

Coaching vaardigheden en gesprekstechnieken.
Op maat van het gezin – met respect voor hun leven kijken naar "Wat hebben ze nodig", hoe herken je dat?
Doorbreken van denk- en gedragspatronen.
Inzicht verschaffen en andere mogelijkheden aanreiken.
Omgaan met weerstand.
Langdurige begeleiding naar een nieuwe en gezonde leefstijl voor altijd.
Vergroten van het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van ouder en jongere.